El romaní

Els infants de Neptú han observat el romaní: els seus colors, les textures, el pas del temps, l'aroma... i ho han representat amb colors de fusta de forma creativa.

Cadascú ha observat d'una manera diferent i ho ha exposat d'una manera argumentada i crítica potenciant així la competència comunicativa.

"Els colors són diferents segons qui els observi".